Teràpia de Parella

terapia de parella

L’objectiu de la teràpia de parella

En primer terme, la teràpia de parella te com objectiu ajudar a resoldre problemes de relació i de comunicació. Evidentment són problemes que es donen dins de la parella. I es tracta d’orientar a canviar punts de vista sobre la relació. Veure així amb més claredat les dinàmiques establertes entre la parella.

Per tant, la teràpia de parella promou modificar les relacions nocives i disfuncionals. Així, vol rescatar i amplificar les coses positives d’aquesta relació, i buscar la forma més adaptativa de funcionament. O bé sigui junts -renovant el projecte- o bé permetent explorar una possible separació.

En què consisteix la teràpia de parella

Així doncs, consisteix en treballar amb les dues persones que formen la parella. Es a dir, dona-home; home-home; dona-dona. Per tal de veure i explorar la seva relació, ajudant-los a que es tinguin en compte.

D’aquesta manera la teràpia de parella ajuda a fer-se les preguntes adients, acceptant a l’altre. I es tracta de no jutjar-lo, i poder veure més enllà d’un mateix. És deixar endarrere els pensaments negatius, nocius, buscant una pràctica positiva d’habilitats.

Per tant, una bona relació de parella necessita, de cada un dels membres, poder-se mirar des de més enllà de les necessitats només personals. Descentrar-se d’un mateix, i prendre consciència. També de les necessitats de l’altre/a. Una relació de parella és un projecte comú, que ha de poder créixer i evolucionar. Sense quedar-se atrapat en les coses negatives. I a més a més, ha de permetre que cada membre també pugui créixer sense sentir-se atrapat. Podem dir que és un espai de recolzament i creixement comú.

Cal millorar la comunicació de la parella que vol créixer

Es tracta de comunicar-se d’una manera més sana i efectiva, amb tolerància, respecte i assertivitat. Practicant l’escolta activa i empàtica.  I escoltar a l’altre i saber-se posar en el lloc de l’altre.

També donar-se el permís per sentir les emocions i poder expressar lliurement els sentiments de manera assertiva, respectuosa.  Expressar les nostres necessitats.

Una bona comunicació és la base per a una bona entesa. Per a un bon diàleg i per a construir una relació positiva que potenciï les fortaleses de la parella i els punts forts dels cada un dels membres.

Si no es pot construir, o reconstruir, un camí fàcil de creixement mutu i respectuós, cal saber-se aturar. I plantejar-se si aquest el camí, en comú, ha de continuar o ha arribat al seu final.

Crear una parella sana, forta, que construeix una relació positiva i de recolzament i creixement mutu.

És important que per part de les dues persones de la parella s’acordi la necessitat de demanar ajuda. Si només ho veu clar un membre la parella, seria un error intentar obligar a l’altre/a.

Com pot ajudar en una parella la teràpia

Ajudar a trobar una nova manera de veure i mirar el problema, la situació. A vegades cal poder-se situar en un altre punt per poder analitzar el què passa.

El/la terapeuta a vegades ajuda a recordar les regles del respecte.

La teràpia també ajuda a que cada membre de la parella trobi els seus punts forts. I poder així reconstruir els punts forts del projecte de parella.

Ajuda a veure els conflictes i els desacords. No com a obstacles invencibles sinó  que amb possibilitats de superar-los i enfortir la relació, i superar-se i créixer . I si, malgrat tot, els membres de la parella arriben a la conclusió que la relació ha arribat a un punt final. Aquí la teràpia ajuda a fer un trencament el menys dolorós possible.

Quan anem a una teràpia de parella

Quan la relació trontolla i els dos membres volen salvar-la.

S’aborden els temes que preocupem a la parella

  • Revisió de les expectatives posades en la relació
  • Problemes o falta de comunicació
  • Educació dels fills
  • Problemes o dificultats de relació amb les famílies extenses
  • Moments vitals diferents
  • Pèrdua de la “xispa” de la relació
  • Infidelitats
  • Gelosies
  • Problemes sexuals
  • Problemes de salut

Podeu reservar hora aquí

 

Deixa un comentari