Política de privacitat

1. Protecció i tractament de dades de caràcter personal

ELISENDA VILA es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

2. Galetes (cookies)

Les galetes s’utilitzen per emmagatzemar de forma anònima i automàtica dades de navegació que permeten millorar les funcionalitats del lloc i l’experiència d’usuari, i recollir estadístiques sobre l’ús del web, que en cap cas tenen com a objecte obtenir dades personals identificatives de les persones físiques que hi accedeixen, ni fer-les servir per cap altra finalitat que les exposades.

3. Dades personals incloses als formularis o correus electrònics

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el seu reglament de desenvolupament, les dades personals que faciliteu en el formulari de contacte o en consultes per correu electrònic podran ser objecte de tractament amb l’única finalitat de respondre als suggeriments, reclamacions i consultes efectuades a ELISENDA VILA. Aquestes dades no s’utilitzaran mai per a cap altra finalitat que l’esmentada.

4. Cessió de dades de caràcter personal

ELISENDA VILA es compromet a no comunicar per cap mitjà les dades de caràcter personal subministrades pels clients o les persones usuàries del web i a no cedir-les a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. En tot cas, les dades personals només seran cedides als òrgans judicials i a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament.

5. Seguretat de les dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció que requereix la llei, segons el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers.

6. Drets dels titulars de les dades

Les persones titulars de les dades tenen dret a sol·licitar aclariments sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, i a exercir el seu dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de dades de caràcter personal que legalment els corresponen. Per exercir aquests drets, poden adreçar-se a:

 

Elisenda Vila Llorens
NIF 40968592A
Av.Cerdanyola, 45
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
elisenda@elisendavila.com

Deixa un comentari