Avís legal

1. Dades d’identificació

La titular d’aquest lloc web és:

Elisenda Vila Llorens
NIF 40968592A
Av.Cerdanyola, 45
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
elisenda@elisendavila.com

ELISENDA VILA – EMOCIÓ i COS és una marca no registrada propietat d’Elisenda Vila Llorens (en endavant Elisenda Vila), psicòloga col·legiada pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya amb el número 18324.

2. Normativa i codi de conducta

L’activitat d’ELISENDA VILA, està regulada pel “Codi deontològic del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya”, consultable a la pàgina web del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 6799 – 29.1.2015: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6799/1402630.pdf.

Per a qualsevol reclamació, us podeu adreçar al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya: http://www.copc.org/.

3. Drets de propietat intel·lectual

Els continguts d’aquest lloc web i components distintius de la marca no registrada ELISENDA VILA – EMOCIÓ i COS estan protegits per la Llei 21/2014, de 4 de novembre, per la qual es modifiquen el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, i la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil i la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques.

Es prohibeix l’ús del nom i signes distintius de ELISENDA VILA – EMOCIÓ i COS sense el consentiment exprés de la titular.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc web sense autorització expressa de la titular.

Els textos, fotografies o videos creats per Elisenda Vila o per treballadors d’ELISENDA VILA – EMOCIÓ i COS en l’exercici de les seves funcions contractuals són propietat d’Elisenda Vila.

Els comentaris, fotografies o videos creats pels usuaris del web o dels perfils de ELISENDA VILA a les xarxes socials i reproduïts aquí són propietat dels seus autors respectius.

4. Limitació de responsabilitats

Elisenda Vila no es fa responsable de les imatges ni dels comentaris que els usuaris publiquin al web o perfils socials d’ELISENDA VILA – EMOCIÓ i COS, però es reserva el dret d’esborrar-los si els considera inadequats.

Elisenda Vila no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços a llocs de tercers. Els enllaços que apareixen a aquest lloc web tenen una finalitat només informativa, i en cap cas impliquen suport, patrocini o recomanació directa de cap producte, servei o procés per part d’Elisenda Vila.

Elisenda Vila no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus informàtics o d’altres elements maliciosos, i no es fa responsable dels perjudicis ocasionats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi, ja siguin alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) o en fitxers electrònics de l’usuari.

Res del que aquí s’expressi substitueix en cap cas la legislació vigent a Catalunya, Espanya i la Unió Europea.

5. Política de cookies i de privacitat

Aquest lloc web fa servir galetes (cookies) per recopilar estadístiques anònimes i millorar la seva funcionalitat i experiència d’usuari. En cap cas les galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Les dades de caràcter personal recollides a través del formulari de consulta o mitjançant el correu electrònic estan subjectes a la legislació vigent en política de protecció de dades personals i al codi deontològic del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Per a més informació, consulteu la nostra Política de privacitat.

6. Jurisdicció i legislació aplicable

L’ús d’aquest lloc web i de la informació que conté, així com qualsevol intercanvi de comunicació entre ELISENDA VILA i les persones usuàries d’aquest web es regiran per la legislació espanyola i comunitària.

En cas de conflicte, les parts queden subjectes a la mediació i resolucions dels jutjats i tribunals de la província de Barcelona.

Deixa un comentari